Gigantiske møller midt i sårbar natur

LÆS SENESTE NYT HER

 

Sønderborg kommune og European Energy vil sammen med det multinationale olie- og energiselskab TotalEnergies som hovedejer bygge en gigantisk  havvindmøllepark midt i Lillebælt.

Anlægget består af 11 møller på 256 meters højde og dækker et areal på cirka 30 kvadratkilometer midt i vores smukkeste og mest sårbare natur.

I dag skal kystnære havvindmøller placeres mindst 15 kilometer fra land, hvis en berørt kommune kræver det. Men projektet udnytter en gammel forundersøgelsestilladelse, der giver lov til at opstille møller kun fire kilometer fra kysten.

Se miljøkonsekvensrapport og udkast til etableringstilladelse. Via samme link kan alle borgere klage over projektet inden 26. april 2024.

 

Hvordan ser det ud?

For bedre at kunne danne sig et overblik  har vi lavet et par kort der er knap så ‘tørre’ som tal og diagrammer.

På billedet er indsat  20 møller af typen Vestas 164 (250 m høje), jævnt fordelt over undersøgelses-området (rødt), set mod vest henover Helnæs. Google Earth har gjort det muligt.

Møllerne er enorme. På billedet vises 250 meter høje møller, hvilket svarer til de højeste menneskeskabte strukturer, vi har i Danmark

De mindste møller i projektet vil være 165 meter høje. Det er 50 meter højere end de syv møller, der står langs Storebæltsbroen.  Der er faktisk ikke en eneste mølle på Fyn, der er oppe i den højde.

Hvordan vil de egentlig påvirke landskabet?

Lillebælt er her nærmest at betragte som en sø.  Sejler man ud i en båd, kan man se land til alle sider.

Denne ‘sø-virkning’ gør sig gældende for mindst 50 km af kyststrækningen og på alle bakkeskråninger, hvorfra man kan se Lillebælt eller ind over Helnæsbugten. Rigtig mange mennesker vil derfor blive direkte berørt.

De fleste af årets dage er det i dag muligt at se land, huse, skove og marker på den ‘anden’ side. Etableringen af havmølleparken vil få en dramatisk effekt på oplevelsen af farvandet og landskaberne omkring havvindmølleparken. I sådanne tilfælde med land på  begge sider, vil møllerne synes 50-100 gange større end landet på den anden side.

Et eksempel.

Luftfoto, viser udsyn vest over Bobakkerne

Her er et eksempel på en visualisering af havmøller opsat i Lillebælt, udelukkende lavet på en computer. Først et luftfoto, der viser, hvor det næste billede er taget, og hvilken vinkel det dækker.

Og herunder selve visualiseringen.

Panorama fra Bobakkerne – Klik på billedet for at panorere på din computer

For at sikre noget genkendeligt i billedfrisen er der indsat en 3D model af Helnæs Fyr, en bil set på 100 meters afstand og to 27 fod kølbåde på 400 og 700 meters afstand.

Det er vigtigt, at vi får stoppet ødelæggelsen af landskabet i Lillebælt.

Økonomien i projekt “Lillebælt Syd” kræver en møllestørrelse/et mølleantal, som synsmæssigt vil dominere store rekreative kystområder på Fyn, Als og Sønderjylland – plus bagland. Fra områderne er der i dag frit og godt udsyn og adgang til havne, fritidsboliger, gode strande samt godt fiskevand til både fritidsfiskeri og sportsfiskeri efter havørred. Hvis havmølleprojektet realiseres falder den rekreative værdi markant med virkninger på turisme og fritids- og fast bosætning.

Kontakt/Medlemskab

 

Har du lyst til at kontakte os, så  send os en email med kontaktinformationer.
Eller brug formularen herunder

Foreningen er stiftet og i fuld gang, læs om indmeldelse her

hvis du har lyst til at blive kontaktet angående medlemskab, så kryds feltet af. – Det er helt uforpligtende.

    Dit navn (skal udfyldes - ellers ved vi ikke hvem du er)


    [recaptcha]