Velkommen til Red Lillebælt

 

Sønderborg kommune med interessenter planlægger at bygge en gigantisk  havvindmøllepark midt i Lillebælt.

Anlægget har nærmest astronomiske dimensioner, den dækker et areal på ca 30 kvadratkilometer midt i vores smukkeste natur

Dette er et citat fra deres egen hjemmeside:

“Hvor stor bliver havmølleparken?

Der er blevet ansøgt om mulighed for at opføre en havmøllepark med en kapacitet på op til 160 MW, svarende til 50.000-80.000 husstandes forbrug. Havmøllerne vil maksimalt blive 250 meter høje – og jo højere havmøllerne er, jo større kapacitet har de. Det betyder, at hvis havmøllerne bliver 250 meter høje, vil man skulle opføre 20 møller for at nå den ønskede kapacitet. Hvis møllerne derimod kun er 150 meter høje, vil man i stedet skulle opføre 44 møller.”

Og hvordan ser det ud ?

For bedre at kunne danne sig et overblik  har vi lavet et par kort der er knap så ‘tørre’ som tal og diagrammer.

På billedet er indsat  20 møller af typen Vestas 164 (250 m høje), jævnt fordelt over undersøgelses-området (rødt), set mod vest henover Helnæs. Google Earth har gjort det muligt.

Møllerne er enorme. De foretrukne typer, der er vist på billedet er 250 m=1/4 km høje, hvilket svarer til de højeste menneskeskabte strukturer, vi har i Danmark

De mindste møller i projektet vil være 150 meter høje. Det er 35 meter højere end de syv møller der står langs Storebæltsbroen.  Der er faktisk ikke en eneste mølle på Fyn, der er oppe i den højde.

Hvordan vil de egentlig påvirke landskabet ?

Lillebælt er her nærmest at betragte som en sø.  Sejler man ud i en båd (jeg gør det ofte for at fiske), kan man se land til alle sider. Det fører ikke sjældent til  at uerfarne sejlere farer vild, fordi det hele ligner hinanden.

Denne ‘sø virkning’ er til stede for mindst 50 km af kyststrækningen og på alle bakkeskråninger, hvorfra man kan se Lillebælt, eller ind over Helnæsbugten. Rigtig mange personer vil derfor være direkte berørt.

De fleste af årets dage er det i dag muligt at se land, huse, skove og marker på den ‘anden’ side. Etableringen af havmølleparken vil få en dramatisk effekt på oplevelsen af farvandet og landskaberne omkring havvindmølleparken. I sådanne tilfælde med land på  begge sider, vil møllerne synes 50-100 gange større end landet på den anden side.

Et eksempel.

 

Luftfoto, viser udsyn vest over Bobakkerne

Her er et eksempel på en visualisering af havmøller opsat i Lillebælt, udelukkende lavet på en computer. Først et luftfoto, der viser, hvor det næste billede er taget, og hvilken vinkel det dækker.

 

 

Og herunder selve visualiseringen.

 

Panorama fra bobakkerne – her kan man reelt ikke se noget,Klik på det så, kan du se og rulle på din computer

For at sikre noget genkendeligt i billedfrisen er der indsat en 3D model af Helnæs Fyr, en bil set på 100 meters afstand (en VW Golf 2009 for kendere) og to 27 fod kølbåde på 400 og 700 meters afstand.

Det er vigtigt, at vi får stoppet ødelæggelsen af landskabet i Lillebælt.

Økonomien i projekt “Lillebælt Syd” kræver en møllestørrelse/et mølleantal, som synsmæssigt vil dominere store rekreative kystområder på Fyn, Als og Sønderjylland – plus bagland. Fra områderne er der i dag frit og godt udsyn og adgang til havne, fritidsboliger, gode strande samt godt fiskevand til både fritidsfiskeri og sportsfiskeri efter havørred. Hvis havmølleprojektet realiseres falder den rekreative værdi markant med virkninger på turisme og fritids- og fast bosætning.

Kontakt/Medlemskab

 

Har du lyst til at kontakte os, så  send os en email med kontaktinformationer.
Eller brug formularen herunder

Foreningen er stiftet og i fuld gang, læs om indmeldelse her

hvis du har lyst til at blive kontaktet angående medlemskab, så kryds feltet af. – Det er helt uforpligtende.

Dit navn (skal udfyldes - ellers ved vi ikke hvem du er)