Projektmagerne

PROJEKTMAGERNE OG TIDSLINIE

Sønderborg Kommune etablerede i 2007 ProjectZero som et offentligt-privat partnerskab sammen med Syd Energi, Bitten & Mads Clausens Fond, DONG Energy og Nordea-fonden med det mål at være CO2-neutral i 2029, og skabe “grønne arbejdspladser”. Baseret på et tidligere projektforslag fra 2010 om etablering af en vindmøllepark i Lillebælt, ansøgte Sønderborg Forsyningsservice A/S, som ejes af Sønderborg Kommune, i juli – aug. 2016 Energistyrelsen om tilladelse til at foretage en Forundersøgelse med henblik på etablering af en havmøllepark indenfor det område, som var blandt de 15 mulige placeringer af kystnære havmølleprojekter, udpeget af Statens Havmølleudvalg I 2012.

Efter høringer i okt. 2016 og jan. 2017, gav Energistyrelsen den 15. juni 2017 tilladelse til gennemførelse af en Forundersøgelse, med samtidig pligt til at gennemføre en “Vurdering af Virkninger på Miljøet” (VVM undersøgelse). Frist for aflevering af Forundersøgelses-rapporten, inkl. VVM er 15. dec. 2018.

Sønderborg Forsyning holdt Borgermøder om projektet i Nordborg på Als og i Thorø Huse ved Assens d. 24. og d. 29. aug. 2017.

Hvis VVM og Forundersøgelsen godkendes af Energistyrelsen i første del af 2019, kan projektholderne ind-sende ansøgning om Etableringstilladelse, som inden accept skal i høring. Godkendes etableringen, udført in-den en vis fris, skal der inden start af el-produktion, gives en tilladelse hertil.