Projektmagerne

PROJEKTMAGERNE OG TIDSFRISTER

Sønderborg Kommune etablerede i 2007 ProjectZero som et offentligt-privat partnerskab sammen med Syd Energi, Bitten & Mads Clausens Fond, DONG Energy og Nordea-fonden med det mål at være CO2-neutral i 2029 og skabe “grønne arbejdspladser”.

Baseret på et tidligere projektforslag fra 2010 om etablering af en vindmøllepark i Lillebælt, ansøgte Sønderborg Forsyningsservice A/S, som ejes af Sønderborg Kommune, i 2016 Energistyrelsen om tilladelse til at foretage en forundersøgelse med henblik på etablering af en havmøllepark inden for et område, som var blandt 15 mulige placeringer af kystnære havmølleprojekter udpeget af Statens Havmølleudvalg i 2012.

Energistyrelsen gav 15. juni 2017 tilladelse til gennemførelse af en forundersøgelse med pligt til at gennemføre en “Vurdering af Virkninger på Miljøet” (VVM).

Sønderborg Forsyning indsendte 1. august 2019 en revideret VVM. I 2022 indtrådte European Energy A/S som partner med en ejerandel på 50 procent.

Når Energistyrelsen har godkendt VVM-rapporten, sendes den i offentlig høring i otte uger. Høringen forventes at finde sted i løbet af 2023.